آرشیو استایل و دیزاین
معرفی پروژه‌های معماری
معرفی پروژه‌های معماری | ویلا 101

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

اطلاعات عمومی پروژه

نام: ویلا 101
آدرس پروژه: باغشهر آرین، کوهسار، استان البرز، ایران
شرکت مشاوره: دفتر معماری متد
معمار مسئول: وحید قدسی
تاریخ: 1392 – 1395

مساحت زمین: 5000 مترمربع

نوع: مسکونی
مهندس عمران: مجید گتمیری

مشاور تاسیسات: مهدی بازرگانی

مشاور تاسیسات الکتریکی و نور: بهنام مومنی

اجرا:  شرکت سرآمد ساختمان

مدیر پروژه: تابان حاجی میرزا، مجید گتمیری
سرپرست کارگاه:محمد رضا عشرتی
ناظر:  وحید قدسی، سیاوش مهدی زاده

طراحی محوطه: وحید قدسی
مشاور و مشاور پوشش گیاهی: گلنار پذیرا، فاطمه حقیقت
عکاسان:بابک طوسی پور، استودیو دید، وحید قدسی، امیر کشاورزیان

این ساختمان ویلایی خارج از تهران، واقع در شهرستان کوهسار، استان البرز در زمینی به مساحت 5000 متر مربع واقع شده که بخشی از یک شهرك ویلایی می باشد. با وجود برخورداري از امتیاز وسعت زمین ، پروژه با ویژگی ها و محدودیت هایی از جمله شکل و جهت گیري خاص سایت روبرو بود. سایت پروژه یک مستطیل 128 در 40 متري است که با وجود طول زیاد از عرض نسبتا کمی برخوردار است که به دلیل مجاورت با واحد هاي همسایه در فاصله کم – با توجه به متراژ، ابعاد و کاربري مورد نظر – محدودیت هایی را براي رسیدن به خواسته هاي طرح ، مانند محرمیت و ارتباط بین محوطه جلو و محوطه پشتی زمین ، بوجود می آورد .همچنین ضوابط مشخصی براي محل قرارگیري بنا و فاصله جانبی تا محدوده زمین وجود داشت.

نقطه شروع در طراحی این ساختمان ارتباط بنا با محیط خود بود، به ویژه ارتباط درون با بیرون ؛ به نوعی که ساختمان موجودیتی در محیط خود باشد و هنگام حضور در درون ارتباط با بیرون حفظ شود، که مشخصا این ارتباط با نظر گرفتن محرمیت و کاربري هاي مورد نظر طرح می بایست به دست می آمد. در برخورد با عرض کم سایت و طول زیاد آن، حجم اولیه با جداره هاي صلب و بسته رو به واحد هاي کناري در نظر گرفته شد و، بر خلاف آن ، جداره هاي رو به محوطه جلو و پشت تماما شفاف و باز دیده شد .دو محور عمود بر هم دسترسی ها و ارتباط ها با چهار طرف بنا را شکل داد که براي کنترل و بهبود نور، دید و دسترسی ، محور عرضی به دو سمت جابجا شد .حجم اولیه به وسیله این دو محور به چهار مکعب تقسیم شد که ابعاد هر کدام بر پایه ویژگی ها و کیفیت هاي مورد نظر فضایی که در بر می گیرند تغییر کرد.

با توجه به جهت گیري زمین به سمت جنوب و غرب، جداره صلب در ضلع جنوب-شرقی علاوه بر حفط محرمیت، ایجاد ارتباط درون و بیرون، و حل کردن کاربري ها، در کنترل نورگیري فضاهاي داخلی نقشی اساسی ایفا میکند .فضاي آشپزخانه و اتاق خواب ها در نماي پشت از نور شمال – متمایل به شرق – و فضاي نشیمن اصلی در نماي جلو از نور جنوب – متمایل به غرب – برخورداراند که براي کنترل نور جنوب از پیشانی ساختمان و لوور ها استفاده شده است. جداره شیشه اي بلند امکان بیشترین بهرگیري از ارتباط درون با محیط باغ و همچنین یکپارچگی در فضاي داخلی بین دو طبقه فراهم کرده است.

در کنار ویژگی هاي نام برده، استفاده از باد غالب براي تهویه طبیعی نیز مد نظر بوده است. باد غالب در موقعیت سایت از غرب می باشد که در صورت باز بودن بازشو ها در نماي جلو و پشت جریان طبیعی قابل توجهی بوجود می آید – که به خاطر وجود ووید امکان وجود جریان در دو طبقه می باشد.وجود این جریان طبیعی از سمت غرب یکی از دلایل قرارگیري استخر در روبروي ساختمان است که با عبور جریان از روي آب دما و رطوبت آن بهبود می یابد.

استخر در فضاي روبروي بنا و در ارتباط با نشیمن اصلی و ووید دو طبقه قرارگرفته تا حضور آب و سطح آینه اي آن کامل کننده حس فضایی باغ و فضاي سبز باشد .در محوطه جلو حرکت سکوهاي شناور برروي یکدیگر شیب زمین را حل میکنند .اما بر خلاف محوطه جلو، در پشت فضایی آرام دیده شده که سطح صاف و هم ارتفاع آن با درون بنا امکان ارتباط خواسته شده طراحی را فراهم می کند و هم بنا از بیرون و هم محوطه از درون تماما قابل درك باشند.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
مرتبط ها
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
پربیننده ها
روش رایج پخت کلم بروکلی، مواد مفید آن را از بین می‌برد!
چگونه عصاره الوئه ورا را برای صورت خود استفاده کنیم
محبوب ترین شخصیت های تاریخ کیستند ؟
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////